Chi tiết sản phẩm

Giá heo (lợn) rừng giống, heo sữa quay VIP trang trại Heo Rừng Lâm Đồng Ông Am


Địa chỉ mua heo rừng lai giống chất lượng - Trang Trại Heo Rừng Ông Am 0832889819
 
 
- Khách xem trực tiếp tại trại 
- Nhà luôn mở cửa đón khách 
- Heo được xử lý đảm bảo hệ tiêu hóa đường ruột khỏe mạnh 
- Khách mua nuôi chưa có khách nào thất bại
- Heo chăn thả bán tự nhiên ăn thảo mộc cỏ cây lương thực bản địa  tại Đạ Pal , Đạ Tẻh , Lâm Đồng.
Heo được tắm nắng tự nhiên hàng ngày.
Quy mô trang trại quy hoạch  gia đình - TOP 3 Trang trại Heo Rừng Lai lâu năm của huyện Đạ Tẻh, cung cấp nguồn heo chủ yếu cho nhu cầu ẩm thực địa phương, Heo cho các dự án Hỗ trợ kinh tế Xóa đói giảm nghèo, Giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn làm kinh tế.
 
Liên hệ: 083 288 9819