Chi tiết bài viết

Lâm Đồng: hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người dân địa phương hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố


Lâm Đồng: hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người dân địa phương hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố

Lâm Đồng: Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ 1.500.000đ đối với người dân địa phương hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg
Thực hiện văn bản số 6137/UBND-NC ngày 26 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc hỗ trợ người dân Lâm Đồng đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Lâm Đồng: hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người dân địa phương hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Tài chính thống nhất hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Đối tượng áp dụng chính sách hỗ trợ người lao động thực sự gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 là: Công dân người Lâm Đồng đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Định mức và hình thức hỗ trợ:

- Định mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người (bằng chữ: Một triệu năm trăm ngàn đồng/người). Mỗi người được hỗ trợ một lần.

- Hình thức hỗ trợ: Kinh phí hỗ trợ được chi vào tài khoản của người thụ hưởng. Trường hợp không có tài khoản thì chi thông qua người thân.

3 . Phương thức xác minh đối tượng: Công dân đề nghị hỗ trợ phải có Giấy tờ chứng minh là công dân của tỉnh Lâm Đồng và Giấy tờ chứng minh hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

- Giấy tờ chứng minh là công dân của tỉnh Lâm Đồng : Sổ hộ khẩu được cấp trước ngày 01/7/2021 tại tỉnh Lâm Đồng; Thẻ căn cước công dân; Hộ chiếu hoặc giấy khai sinh ...

- Giấy tờ chứng minh việc đang sinh sống tại các tỉnh, thành phố:

Công dân chỉ cần cung cấp một trong những giấy tờ sau: Giấy đăng ký tạm trú hoặc xác nhận của đơn vị hành chính/công an/đoàn thể địa phương cấp xã nơi đang tạm trú; xác nhận nhân sự của cơ quan/đơn vị nơi đang công tác, làm việc, lao động; sổ khám chữa bệnh; thẻ bảo hiểm y tế; giấy mời hoặc giấy xác nhận tiêm phòng Covid-19 của đơn vị có thẩm quyền; kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 có xác nhận của cấp có thẩm quyền; hợp đồng thuê nhà có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương; phiếu đi chợ; thẻ sinh viên ...

Với các tờ giấy có tính chất tạm thời (kết quả xét nghiệm, giấy mời, giấy xác nhận tiêm phòng, phiếu đi chợ, ...) phải được cấp sau ngày 09 tháng 7 năm 2021.

4. Quy trình thực hiện:

Bước 1: Công dân hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cung cấp thông tin theo (mẫu số 01-HTCD) và gửi cho người thân đang sinh sống tại Lâm Đồng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú kèm theo giấy tờ chứng minh đang hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Người thân đang sinh sống tại Lâm Đồng điền thông tin, ký vào phiếu kê khai (mẫu số 01-HTCD) kèm giấy tờ có liên quan nộp tại UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Trường hợp công dân không có người thân đang sinh sống tại Lâm Đồng thì điền thông tin và ký vào phiếu kê khai (mẫu số 01-HTCD) kèm giấy tờ có liên quan và liên hệ với UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến.

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận thông tin kê khai của công dân, rà soát, thẩm định, xét duyệt, công khai (01 ngày tại trụ sở UBND cấp xã) và lập danh sách công dân đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của các đại diện tổ chức chính trị - xã hội (theo mẫu số 02-HTCD) kèm thông tin theo (mẫu số 01-HTCD) và giấy tờ liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 3: UBND cấp huyện thẩm định, tổng hợp danh sách công dân (theo mẫu số 03-HTCD) trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) và tạm ứng kinh phí chi hỗ trợ cho công dân trong thời gian chờ UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời tiếp tục rà soát đối tượng thụ hưởng trong quá trình thực hiện việc chi trả, đảm bảo chi trả đúng chế độ và đối tượng theo quy định.

Bước 4: Sau khi có Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, Sở Tài chính chuyển kinh phí cho UBND cấp huyện theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các địa phương liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Tài chính để được hướng dẫn.

Lâm Đồng: hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người dân địa phương hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố

(mẫu số 01-HTCD bên dưới)

Liên hệ ngay với thôn trưởng, tổ trưởng hội phụ nữ địa phương cư trú để được đăng ký thông tin kịp thời.

Bài viết liên quan